Tam Quốc Chí Server Quần Hùng.

Chính thức: OPEN lúc 8h00 01-01-2016
Trang Chủ: http://tqcvn.net & http://forum.tqcvn.net
Fanpage: https://www.facebook.com/tqcvn.net
Vào ngày 29-12-2015 Server Tam quốc chí quần hùng chính thức mở cho các anh hùng vào trải nghiệm trong games.
Thời gian mở test: 3 ngày
Nội dung : Full @, Các vật phẩm bán trên thương thành.
Vũ khí 120 - Các anh hùng mở túi bán thương thành.
Trang bị 110 - Mở túi trên thương thành
Trang sức 12 con giáp.
Chiến trận Xích Bích sẽ điễn ra vào chiều thời gian lúc 14h30
Mong các anh hùng chú ý.
Forum vẫn còn sơ sài nên các anh hùng thông cảm.
Đăng ký acc sẽ đc mở tại web (Ngày 29/12/2015 bắt đầu mở đăng ký)
http://tqcvn.net/
http://forum.tqcvn.net/index.php… Lạy hồn  Lạy hồn